Home
People
Research
Publications
Events
Links
Bostjan Murovec
Associate Professor

Faculty of Electrical Engineering
University of Ljubljana
Trzaska 25
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

E-mail: bostjan.murovec@fe.uni-lj.si
Tel: +386 1 4768 265
Fax: +386 1 4768 130

Degrees:

1996: B.Sc. in Electrical engineering, University of Ljubljana, FE
1999: M.Sc. in Electrical engineering, University of Ljubljana, FE
2002: Ph.D. in Electrical engineering, University of Ljubljana, FE

Research interests:

Image Processing, Computer Vision, Embedded Systems, Bioinformatics, Scheduling and Combinatorial Optimization

Teaching:

Elektronika v avtomatiki
Elektronika z digitalno tehniko

Selected Publications:

 • Boštjan Murovec, Janez Perš, Rok Mandeljc, Vildana Sulić Kenk, Stanislav Kovačič. "Towards commoditized smart-camera design". Journal of Systems Architecture, 59(10): 847-858, 2013.
  
 • MUROVEC, Boštjan, TIEDJE, James M., STRES, Blaž. "DNA encoding for an efficient 'Omics processing". Comput. methods programs biomed., 100(2): 175-190, 2010.
 
 • STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. "New primer combinations with comparable melting temperatures detecting highest numbers of nosZ sequences from sequence databases". Acta agric. Slov., 94(2): 139-142, 2009.
 
 • STRES, Blaž, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. "BEsTRF : a tool for optimal resolution of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis based on user defined primer-enzyme-sequence databases". Bioinformatics, 25(12): 1556-1558, 2009.
 
 • STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. "Differences in melting temperatures of degenerated oligonucleotides targettingnitrous oxide reductase (nosZ) genes". Acta agric. Slov., 92(1): 75-82, 2008.
 
 • MUROVEC, Boštjan, STRES, Blaž. "Efficient coding of DNA". Acta agric. Slov., 92(2): 151-162, 2008.
 
 • MUROVEC, Boštjan, KOVAČIČ, Stanislav. "Lociranje oči na sivinskih slikah za izdelavo osebnih dokumentov". Elektroteh. vestn., 73(1): 1-6, 2006.
 
 • PLACER, Mitja, MUROVEC, Boštjan. "Algoritem lociranja zvarov na slikovnih vzorcih". Elektroteh. vestn., 72(2/3): 116-120, 2005.
 
 • MUROVEC, Boštjan, ŠUHEL, Peter. "A repairing technique for the local search of the job-shop problem". Eur. J. oper. res. [Print ed.], 153: 220-238, 2004.
 
 • MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. "A USB-based data acquisition system designed for educational purposes". Int. j. eng. educ., 20(1): 24-30, 2004.
 
 • MUROVEC, Boštjan. "Učinkovita okolica za optimiranje tehnoloških procesov s tehniko lokalnega iskanja". Elektroteh. vestn., 70(5): 310-316, 2003.
 
 • MUROVEC, Boštjan. "Učinkovito napovedovanje izvršnega časa pri optimizaciji tehnoloških procesov". Elektroteh. vestn., 69(3-4): 234-239, 2002.
 
 • MUROVEC, Boštjan. "Netvegano izvajanje sprememb na urnikih tehnoloških procesov". Elektroteh. vestn., 68(5): 313-318, 2001.
 
 • MUROVEC, Boštjan, KNIEWALD, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. "Optično odčitavanje električnega števca". Elektroteh. vestn., 64(2/3): 78-86, 1997.